Slachtoffers

De afgelopen decennia is er in het strafrecht meer aandacht gekomen voor slachtoffers. Binnen Spong advocaten hebben verschillende advocaten zich gespecialiseerd in de rechtsbijstand aan slachtoffers. Door een goede, duidelijke uitleg van het strafprocesrecht, advies over uw spreekrecht en een stevig onderbouwde vordering tot vergoeding van de geleden schade zorgen onze advocaten ervoor dat u als slachtoffer een volwaardige rol in het strafproces krijgt.