Cassatie

U kunt bij de Hoge Raad beroep in cassatie aantekenen als u het niet eens bent met de uitspraak van het hof (en soms de rechtbank). Gerard Spong is cassatieadvocaat en heeft ruim 40 jaar ervaring in het bijstaan van cliënten in strafzaken bij de Hoge Raad. De Hoge Raad bekijkt of de lagere rechter in uw zaak het recht juist heeft geïnterpreteerd en toegepast en of de motivering van de uitspraak voldoende begrijpelijk is.

In cassatie kunnen geen nieuwe feiten worden aangedragen: de Hoge Raad baseert zich uitsluitend op feiten die door de lagere rechter zijn vastgesteld. De procedure bij de Hoge Raad is juridisch-technisch ingewikkeld en vrijwel altijd geheel schriftelijk.

De Hoge Raad kan de uitspraak van het hof geheel of gedeeltelijk vernietigen en de zaak naar het hof terugwijzen, of naar een ander hof verwijzen, voor een nieuwe behandeling van uw zaak. 

Klik hier voor meer informatie over de cassatieprocedure.

Klik hier voor de website van de Hoge Raad der Nederlanden.