Toelichting art. 4.4 Verordening op de advocatuur

 

Verordening op de advocatuur

Artikel 4.4: Opleidingspunten

(...)

5. Een advocaat behaalt één opleidingspunt door:

a. ieder heel uur dat hij academisch of postacademisch onderwijs heeft gevolgd dat de praktijkuitoefening of de praktijkvoering ten goede komt, indien:

  • het onderwijs gegeven is door deskundige docenten;
  • de identiteit en de aanwezigheid van de deelnemende advocaat zijn vastgesteld;

(...)

 

Toelichting

In het vijfde lid is beschreven voor welke activiteiten opleidingspunten zijn te behalen.

Het stelsel dat in dit lid wordt beschreven is open. Dat wil zeggen dat er geen gesloten lijst van activiteiten en opleidingen is waarvoor de advocaat punten kan krijgen. De open norm komt op meerdere onderdelen tot uitdrukking. Allereerst is het niet nodig om de opleidingen te volgen (...) bij een erkende opleidingsinstelling. (...)

In onderdeel a gaat het om het volgen of bijwonen van onderwijs van ten minste academisch niveau. Het niveau van het onderwijs wordt afgemeten aan de deelnemers, de deskundigheid van de docenten, en de relevantie voor de advocatuurlijke praktijk. Het academische onderwijsaanbod betreft onderwijs gegeven door universiteiten (...). 

 

Terug naar Opleidingspunten.