Proactieve rechtsbijstand in het jeugd- en adolescentenstrafecht (ASR)

 

De kans is groot dat u als strafrechtadvocaat te maken krijgt met de “bijzondere bepalingen voor jeugdigen en jongvolwassenen”, ook als u niet gespecialiseerd bent in het jeugdstrafrecht. Relatief veel verdachten zijn immers adolescenten en sinds de invoering van het adolescentenstrafrecht in 2014 kan ook bij jongvolwassenen, oftewel personen in de leeftijd van 18 tot 23 jaar, het meer pedagogisch getinte jeugdstrafrecht worden toegepast (art. 77c Sr). Dat gebeurt door de gewone strafrechter in een gewoon strafproces (art. 488 Sv) waarbij geen specialisatie jeugdstrafrecht is vereist.

Het adolescentenstrafrecht daagt u uit om alle daarin gelegen kansen en mogelijkheden aan te grijpen om voor uw cliënt mede gelet op diens ontwikkelingsfase het beste resultaat te bereiken. Naast proactief optreden en praktisch inzicht vereist dit kennis van het jeugdstrafrecht.

In deze cursus nemen wij de achtergronden en de werking van het adolescentenstrafrecht en de bij invoering daarvan aangepaste sancties voor jeugdigen en adolescenten grondig met u door. Uiteraard staan we daarbij stil bij de ontwikkelingsfasen van adolescenten en hoe daar in de praktijk mee wordt omgegaan. In aansluiting op het sanctiepakket bespreken we vanuit praktisch verdedigingsperspectief ook de belangrijkste overige onderdelen van het materiële jeugdstrafrecht.

Na het materiële jeugdstrafrecht behandelen we de kernelementen en hot issues van het jeugdstrafprocesrecht (artt. 486-509 Sv), terwijl de laatste twee lesuren zijn vormgegeven als actualiteitenblok. Daarin brengen wij u op de hoogte van de laatste stand van zaken in wetgeving, rechtspraak en beleid met betrekking tot het jeugd- en adolescentenstrafrecht.

Wij hebben deze cursus mede ontwikkeld in het licht van de eisen die de Raad voor Rechtsbijstand met ingang van 2019 stelt aan een inschrijving voor de specialisatie jeugdstrafrecht. Navraag bij de Raad heeft geleerd dat een actualiteitenblok in een meer omvattende cursus voldoet aan het vereiste “waaronder tenminste één actualiteitencursus”.

Netto aantal lesuren: 8. Informatie over opleidingspunten.

Onder andere de volgende onderwerpen zullen aan bod komen:

  • de stadia waarin over ASR wordt beslist en uw rol als advocaat daarbij;
  • de wegingslijst ASR bij de selectie van ASR-zaken;
  • de voorwaarden voor toepassing van ASR;
  • de gevolgen voor de voorlopige hechtenis en uw rol als advocaat daarbij;
  • de diverse ontwikkelingsfasen van adolescenten;
  • de advisering over en vaststelling van de ontwikkelingsfase van uw cliënt en uw rol als advocaat daarbij;
  • tips en tricks voor ASR-verweren;
  • de sanctiemodaliteiten en maatwerkbenadering bij jeugdigen en adolescenten, waaronder de maatregel betreffende het gedrag (GBM) en de plaatsing in een inrichting voor jeugdigen (PIJ) die bij gelegenheid van de invoering van het adolescentenstrafrecht zijn aangepast;
  • ervaringen met de in 2019 ingevoerde ASR-zittingen in Amsterdam;
  • pro’s en contra’s van ASR voor uw cliënt.

Deze cursus is geschikt voor strafrechtadvocaten met een algemene strafrechtpraktijk die ook jongvolwassenen (18 tot 23 jaar) bijstaan en voor jeugdrechtadvocaten die naast minderjarigen ook jongvolwassenen bijstaan en zich op de hoogte willen stellen van de actuele ontwikkelingen in het jeugd- en adolescentenstrafrecht.

Deze cursus is inclusief lunch en enkele pauzes met koffie en thee. 

U kunt deze cursus volgen in de Koninklijke Industrieele Groote Club in Amsterdam, in Bilderberg Grand Hotel Wientjes in Zwolle of in Hotel Pullman Eindhoven Cocagne in Eindhoven. Deze cursuslocaties bevinden zich op loopafstand van treinstations en parkeergarages.

Korting: NVSA-leden krijgen 10% korting op de cursusprijs; lidmaatschap wordt gecheckt met de online NVSA-ledenlijst.

Doelgroep: strafrechtadvocaten en jeugdrechtadvocaten
Prijs exclusief btw: € 760,00

Docenten

Jan-Hein is bestuurslid van de Vereniging voor Jeugdrecht Advocaten Amsterdam.

Albertine Tiemens

Albertine werkt sinds 2012 als strafrechtadvocaat.

Tim Vis

Tim Vis werkt sinds 2011 als strafrechtadvocaat.